Privatumo politika

Mums labai svarbus Jūsų asmens duomenų saugumas ir norėtume, kad lankydamiesi mūsų svetainėje jaustumėtės saugūs. Šiose privatumo taisyklėse aiškinamas Jūsų duomenų tvarkymo tipas ir pobūdis, Jūsų teisės ir mūsų, kaip duomenų tvarkytojo, atsakomybės.

Pasitelkę moderniaus technines ir organizacines priemones, užtikriname aukštą Jūsų asmens duomenų saugumo lygį ir apsaugome Jūsų duomenis nuo neteisėtos prieigos.

1. Bendroji informacija apie duomenų tvarkymą

a) Duomenų pateikimas nėra privalomas

Nesama jokio sutartinio ar teisinio įpareigojimo pateikti asmens duomenis. Jums neprivalu pateikti duomenis.

b) Duomenų nepateikimo pasekmės

Reikiamų duomenų nepateikimo pasekmė yra ta, kad negalėsime Jums suteikti atitinkamos paslaugos.

2. Duomenų kategorijos

  • Paskyros duomenys:el. pašto adresas ir slaptažodis
  • Tapatybės nustatymo duomenys: vardas, pavardė, gimimo data (jei reikalinga)
  • Adreso duomenys:gatvė, namo numeris, papildoma adreso informacija (jei yra), pašto kodas, miestas, šalis
  • Kontaktiniai duomenys:telefono numeris(-iai), el. pašto adresas(-ai)
  • Užsakymo duomenys: užsakytos prekės, paslaugos, atsiskaitymo informacija
  • Atsiskaitymo duomenys: sąskaitos duomenys, banko kortelės duomenys (jei yra) arba duomenys apie kitas atsiskaitymo paslaugas pvz. „PayPal“

3. Saugojimo trukmė

Jūsų duomenų nelaikome ilgiau nei tai reikalinga atitinkamam tvarkymo tikslui. Jei duomenys nebereikalingi sutartinių ar teisinių įsipareigojimų vykdymui, jie periodiškai šalinami, išskyrus jei būtina laikinai pratęsti šių duomenų laikymą. To priežastis gali būti pvz.: duomenų saugojimo įsipareigojimai apmokestinimo tikslais arba įrodymų išsaugojimas teisinių ginčų atveju. Taip pat galime pratęsti Jūsų duomenų saugojimą, jei suteikiate mums aiškų leidimą tai daryti.

4. Perdavimas valdžios institucijoms

Asmens duomenis perduosime valdžios institucijoms (įskaitant teisėsaugos institucijas), jei tai būtina pagal mums taikomas teisines prievoles (teisinis pagrindas: BDAR 6(1) straipsnio punktas c), arba būtina siekiant nustatyti, įgyvendinti ar apginti teisėtus reikalavimus (teisinis pagrindas BDAR 6(1) straipsnio punktas f).

5. Asmens duomenų perdavimas į trečiąsias šalis

Duomenis į trečiąsias šalis, t. y. šalis už Europos Sąjungos ribų, perduodame tik laikydamiesi leidžiamumą nustatančių sąlygų, kurias reglamentuoja įstatymai. Sąlygas, nustatančias leidžiamumą, reglamentuoja BDAR 44-49 straipsniai.

6. Pinigų grąžinimas

1) Už kokybiškai atliktą paslaugą – įsigytą video pamoką nėra grąžinami. Pinigai grąžinami tuo atvejų jei įsigytos prekės pirkėjas negavo per 72 valandų periodą nuo atlikto apmokėjimo

2) Už įsigytą narystę pinigai nėra grąžinami. Naryste galima naudotis iki įsigyto laikotarpio periodo pabaigos. Tuomet narystės nepratęsus – ji nutrūksta

3) Apmokėjimas už individualią vaizdo pamoką turi būti atliktas prieš pamokai įvykstant. Jei pamoka nėra apmokėta – ji nebus vedama. Pinigai už neįvykusią pamoką gali buti grąžinami jei pamoka sutartu laiku neivyko dėl paslaugų teikėjo kaltės be paaiškinamos priežasties